0 โหวต
93 วิว
ใน กฎหมาย โดย (1,5พัน แต้ม)
จัดหมวดหมู่ใหม่ โดย
ถ้านั่งอยู่ในรถจอดขาวแดง ตำรวจมาล็อคล้อ เราผิดไหม?

1 คำตอบ

0 โหวต
โดย
ผิดสิ เห็นตำรวจคุณก็ขี่รถออกจะรอเขามาจับทำไม
โดย
...